ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون رفاه

کمیسیون صندوق و رفاه

احمد  گنجه
سيامک فرهادی
بهزاد آزاد
سجاد قهرمان اوغلی
رسول مقربی
عزيز رنجبر
پيمان گنجی
فيروز حسيني يان
رضا حق زاده
سولماز نيازی