ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون آموزش و سخنرانی

کمیسیون آموزش و سخنرانی

رسول شجاعی
محمدعلی پاکدل
بهروز نوروزی
مهرداد سلامی
علی بخت آور
علی محمديان
علی باقری
ساناز بدری مقدم
منصور عشق پور
وحيده اوجاقی