ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون آموزش و سخنرانی

کمیسیون آموزش و سخنرانی

محمدعلی پاکدل

رئیس

دکتر علیرضا لطفی

عضو

دکتر بهروز نوروزی

عضو

رسول شجاعی

عضو

علی بخت آور

عضو

مهرداد سلامی

عضو