ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره چهارم

منتخبین تاریخ 18-07-1392 با تغییرات بعدی

منوچهر شهبازی

رئیس هیئت مدیره

سیمین جوهری

ناثب رئیس هیئت مدیره

اسماعیل آقازاده

بازرس

طاهر امیری اضماری

عضو اصلی

زهرا یاوریان

عضو اصلی

جلیل گلنهالی

عضو علی البدل

غلامرضا دوست طلب

عضو علی البدل

مطلب شهباززادگان

عضو علی البدل
با استعفای خانم سیمین جوهری از سمت نائب رئیسی هیئت مدیره، خانم زهرا یاوریان به جای ایشان به عنوان نائب رئیس جایگزین گردید