ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره دوم

منتخبین تاریخ 21-07-1388 با تغییرات بعدی

محمد تربیت

رئیس هیئت مدیره

جلیل گلنهالی

ناثب رئیس هیئت مدیره

سیمین جوهری

بازرس

دکتر علیرضا لطفی

عضو اصلی

ایرج صدرالممالکی

عضو اصلی

رضا زرعی

عضو علی البدل

غلامرضا دوست طلب

عضو علی البدل

احمد علی افضلی فرد

عضو علی البدل
با استعفای آقای محمد تربیت از عضویت در هیئت مدیره، آقای جلیل گلنهانی و رضا زرعی به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس جایگزین شدند