ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره اول

منتخبین تاریخ 05-07-1386 با تغییرات بعدی

محمد تربیت

رئیس هیئت مدیره

ایرج صدرالممالکی

ناثب رئیس هیئت مدیره

عزت آینه چی

بازرس

غلامرضا دوست طلب

عضو اصلی

جلیل گلنهالی

عضو اصلی

محمد علی فتح الله زاده

عضو علی البدل

عباسعلی یحیوی

عضو علی البدل

سیمین جوهری

عضو علی البدل
با استعفای آقای محمد تربیت از عضویت در هیئت مدیره، آقای عزت آینه چی، جلیل گل نهانی، محمد علی فتح الله زاده و ایرج صدرالممالکی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، بازرس و منشی جایگزین شدند