ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
24آبان 1401

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی تیرماه 1401

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی تیرماه 1401

ورود به سامانه

از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی تیر ماه سال 1401 کانون وکلای دادگستری اردبیل دعوت می شود از روز شنبه مورخ  1401/08/28 لغایت روز سه شنبه مورخ  1401/09/08با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری اردبیل نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی، بارگذاری اطلاعات و ارسال مدارک اعلام شده اقدام نمایند.
*چنانچه قبول شدگان در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام ننمایند از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و به منزله انصراف تلقی می شود ضمناً مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 مراحل ثبت نام :
 ١.    تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی و ارسال اسکن اصل مدارک مورد نیاز در روند ثبت نام اینترنتی در فرمت jpg
نوع مدرک
اسکن تمام صفحات شناسنامه
اسکن کارت ملی(پشت و رو)
اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
اسکن دانشنامه
اسکن کارنامه سازمان سنجش
اسکن گواهی ایثارگری مخصوص ایثارگران
 

   اصل مدارک اسکن شود
 ٢- مهلت ثبت نام اینترنتی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
٣- فتوکپی برابر اصل مدارکی راکه در روند ثبت نام اسکن شده، به همراه فتوکپی کارنامه سازمان سنجش بعد از تکمیل روند ثبت نام، به صورت یکجا به آدرس پستی کانون تا تاریخ 1401/09/30ارسال شود.
   برابر با اصل مدارک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
        کپی مدارک فقط در کاغذ A٤  یک رو تهیه شود.
١-٤- عکس پرسنلی (رنگی ، تمام رخ، زمینه روشن سه در چهار) به تعداد 6 قطعه
  ٢-٤- تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه ((یک سری))
٣-٤- تصویر برابر با اصل کارت ملی (پشت و رو) ((یک نسخه))
٤-٤- تصویر برابر با اصل دانشنامه ((یک نسخه))
٥-٤- مخصوص آقایان: تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید مربوط به درخواست تعویض کارت  از دفاتر خدمات  پلیس + ١٠ )
٦-٤- کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش
٧-٤- داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در آگهی پذیرش آزمون ١٤٠٠، باید گواهی ایثارگری جهت احراز سهمیه از سازمان های مربوط اخذ و همراه با سایر مدارک خواسته شده به کانون ارائه نمائید.
داوطلبانی که به استناد گواهی حضور در جبهه از سهمیه ایثارگری استفاده کرده اند بایستی گواهی حضور در جبهه که در آن تاریخ دقیق حضور در جبهه، مدت حضور و قید داوطلبانه اشاره شده باشد ارائه نمایند.
8-٤- برگ تعهدات و فرم درخواست پروانه کارآموزی امضا و اثر انگشت شده همراه با مدارک ارسال شود.

۵- برای استعلام عدم اعتیاد پذیرفته شدگان که شهرستان محل اقامت اردبیل می باشد با در دست داشتن برگ استعلام عکس دار دریافتی از سامانه به همراه کپی کارت ملی و یک قطعه عکس به مرکز بهداشت میدان بعثت (نبش سه راهی نیروگاه) مراجعه فرمایند و سایر پذیرفته شدگانی که محل اقامت آنها سایر شهرستان های استان اردبیل می باشد  با در دست داشتن برگ استعلام عکس دار دریافتی از سامانه به همراه کپی کارت ملی و یک قطعه عکس از سامانه به مرکز بهداشت شهرستان مذکور مراجعه نمایند.

*6- عدم ثبت نام اینترنتی در موعد مقرر به منزله انصراف از قبولی در آزمون تلقی خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی بعد از مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد.
*نکات مهم : (الزاماً کپی مدارک در کاغذ ٤A تهیه شود )
•         چنانچه پذیرفته شده ها شرایط مندرج در آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت را نداشته باشند از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
•    صدور پروانه کارآموزی منوط به طی کلیه مراحل اعلامی، تکمیل ثبت نام، ارسال کامل مدارک، اخذ استعلامات، پرداخت هزینه های اعلامی و تصویب و تایید تقاضانامه و تعیین وکیل سرپرست توسط هیات مدیره کانون خواهد بود.
•         کلیه پذیرفته شدگان قبل از ارسال مدارک بایستی در دفاتر خدمات قضائی ثبت نام سامانه ثنا را انجام داده باشند.

آدرس: اردبیل، خیابان عطایی، ۱۸ متری آزادگان پشت بیمارستان امام خمینی، کانون وکلای دادگستری اردبیل
کدپستی: ۵۶۱۹۶۴۷۱۵۳

دریافت فایل یک

دریافت فایل دو