ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
15شهریور 1399

نشست مشترك هيات مديره كانون با رئیس و دادستان محترم دادگستری شهرستان‌مشگین شهر

نشست مشترك هيات مديره كانون با رئیس و دادستان محترم دادگستری شهرستان‌مشگین شهر

اين نشست بتاریخ ۹۹/۰۶/۱۲ در دادگستری شهرستان‌مشگین شهر صورت‌گرفت و موضوعات و مباحث ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

در آغاز جلسه رئیس  کانون وکلا  موارد ذیل را بیان نمودند:

۱-تقدیر ایشان از امور مالی دادگستری که بنحو احسن‌با وکلا همکاری و سهم صندوق و کانون وکلا را بصورت مرتب و قانونی اخذ می‌نمایند

۲-تاسیس اتاق وکلا در شان وکلا

۳-استقرار میز مطالعه در شعبات دادگستری

در ادامه اعضای دیگر هیئت‌مدیره موارد ذیل را مطرح نمودند:

-تشکر از رییس دادگستری از بابت تعامل و با وکلا ووحفظ شان ایشان و راضی بودن از وکلای‌منطقه بدلیل عدم تخلف صنفی

- استقرار دستگاه خودپرداز بانک ملی در ساحتمان دادگستری بیان ومطرح‌نمودند

- ارجاع پرونده  تخلفات وکلا به دادسرای کانون و توضیح در مورد روند رسیدگی‌عادلانه نسبت به تخلفات شدند

در ادامه دادستان محترم مشگین شهر موارد ذیل ‌را‌مطرح‌نمودند:

۱- سابقه و تاریخچه وکالت و وجود اسناد تاریخی و قرآنی بر مساوی‌بودن جایگاه وکیل و قاضی

۲-عقد وکالت را عقد امانت و کانون ها و وکلا راحامی‌ حقوق مردم دانسته خواستار اخذ حق الوکاله منصفانه از موکل شدند

۳- ابطال‌تمبر مالیاتی قانونی و واقعی وهمکاری وکلا در زمینه صلح و سازش طرفین و تبیین و تفهیم موکل در راستای عدالت

در آخر‌ریاست محترم دادگستری مشگین شهر با تاکید بر احترام‌قائل شدن به طرفین دعوی و وکلا(اصل کرامت انسانی) ،فراهم کردن فرصت و زمینه فعالیت برای کارآموزان وکالت در جهت تقویت حس اعتماد بنفس و برخورد مناسب و در شان برای پیشرفت روز افزون ایشان

۲-اعلام رضایت از رفتار حرفه ای و مطابق قانون وکلای منطقه

۳-انتظار بر مشارکت وکلا در زمینه صلح و سازش

۴-رعایت ادبیات در شان وکلا در مقام دفاع و رفتار با وکلای دیگر

۵- طرح دعوی و تنظیم دادخواست حقوقی منطبق‌بر قانون

۶-استفاده صحیح از گوشی تلفن همراه در داخل ساختمان دادگستری مانند خاموش یا بی صدا بودن زنگ‌تماس و عدم فیلمبرداری و ضبط صدا و استفاده از گوشی در داخل شعبات  وعلی الخصوص عدم حمل گوشی تلفن‌همراه موکل

۷-قول مساعد در مورد نصب‌و استقرار دستگاه خودپرداز بانک‌ملی در ساختمان دادگستری در آینده نزدیک

۸-حضور مرتب وکلا در جلسات رسیدگی و عدم‌توسل به راهکارهای به ظاهر قانونی

۹-در زمینه اتاق وکلا نیز قول‌مساعد جهت تاسیس آن داده ولی بدلیل کمبود اتاق و فضای خالی، صبوری وکلا جهت تحقق خواسته خویش شدند

۱۰-در مورد میز مطالعه نیر قول مساعد داده شد تا در آینده نزدیک و با بودن فضا مستقر شود

۱۱-تعیین نماینده کانون وکلا در مشگین شهر جهت رفع مشکلات احتمالی آینده و حل غیر رسمی و عرفی آنها

۱۲-ساماندهی وکالت تسخیری و معاضدت و کمک به افراد بی بضاعت در مواقع ضروری و خارج از روند رسمی و قانونی آن توسط نماینده کانون وکلا و مستقر در مشگین شهر مطرح و بیان نمودند

اختتامیه جلسه با بینات ریاست کانون وکلا بود که ضمن‌تشکر از مقامات قضایی مشگین شهر،قول مساعد در موارد مدنظر و مطرح شده رییس محترم دادگستری دادند و آقای اژدر خدادوست را نماینده کانون وکلا در این شهر (طبق‌مصوبه قبلی هیئت مدیره در باب کمیسیون شهرستان ها)معرفی نمودند

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان اردبيل