ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
15شهریور 1399

نشست مشترك هيات مديره كانون با وکلای پیشکسوت شهرستان‌مشگین شهر

نشست مشترك هيات مديره كانون با وکلای پیشکسوت شهرستان‌مشگین شهر

اين نشست بتاريخ ۹۹/۰۶/۱۱ با وکلای حاضر تشکیل و موارد ذیل مطرح شد:

۱-تعیین نماینده یا هییتی به نمایندگی از سوی کانون وکلا در شهرستان جهت مکاتبه و مذاکره با دادگستری.

۲-اختصاص اتاق وکلا در داخل ساختمان دادگستری مشگین شهر

3_ ایجاد و استقرار دستگاه خودپرداز بانک ملی در ساختمان دادگستری.

۴-استقرار میز‌مطالعه در شعبات دادگاه.

۵- برگزاری کلاس های آموزشی بصورت‌ منطقه ای

موارد مربوط به دادگستری در ملاقات با رئیس دادگستری جناب آقای نوعی و دادستان محترم آقای رضایی مطرح شد و بقیه موارد نیز مقرر گردید در جلسات هیئت مدیره بررسی و تصمیم گیری شود

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان اردبيل