ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
20فروردین 1399

اطلاعیه شماره 110-1399-01-20

اطلاعیه شماره 110-1399-01-20

اطلاعیه شماره 110-1399/01/20 :
هیأت محترم نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری اردبیل در جلسه مورخ 1399/1/19 با توجه به شیوع ویروس کرونا که منجر به ممنوعیت تجمعات و برگزاری انتخابات، ترددها و رفت و آمدها گردیده و مهمتر از آن به منظور حفظ سلامتی همکاران محترم وکیل، انتخابات مورخ 1399/01/28 را تعلیق نمود، تاریخ بعدی انتخابات با عادی شدن وضعیت و تعیین آن توسط هیأت محترم نظارت به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل