ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
03بهمن 1398

پیرو اطلاعیه قبلی شماره: 110- 1398/10/29

پیرو اطلاعیه قبلی شماره: 110- 1398/10/29

پیرو اطلاعیه قبلی شماره 110-98/10/29»
با سلام ارائه مدارک ذیل توسط داوطلبان عضویت در هیات مدیره، بهنگام ثبت نام الزامی است:
فتوکپی کارت ملی، پروانه وکالت و شناسنامه (تمام صفحات)
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل