ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
17دی 1398

جلسه فصلی مشترک مورخه ۹۸/۱۰/۱۶شورای معاونین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری اردبیل پیرامون بررسی مسائل مشترک حوزه وکالت

جلسه فصلی مشترک شورای معاونین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری اردبیل

جلسه فصلی مشترک مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ شورای معاونین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری اردبیل پیرامون بررسی مسائل مشترک حوزه وکالت