ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
15دی 1398

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان ازمون کاراموزی وکالت کانون وکلای دادگستری اردبیل می رساند داوطلبانی که نسبت به نمرات مندرج در کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش اعتراض دارند اعتراض خود را صرفا از طریق سایت سازمان سنجش ثبت نمایند لیکن داوطلبانی که مدعی عدم اعمال سهمیه ایثار گری هستند موضوع را کتبا به کانون وکلای دادگستری اردبیل اعلام نمایند تا پس از پایان مهلت 5روزه اعتراض به کارنامه مراتب به اسکودا منعکس گردد