ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل

جلال برقی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

جلال برقی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

نام و نام خانوادگی
جلال برقی
نوع پروانه
وکیل پایه یک
شماره پروانه
شماره همراه
09148096197
آدرس
اصلاندوز - روبروی دادگاه عمومی حقوقی بخش اصلاندوز