ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل

رضا عباس زاده چوبر وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

رضا عباس زاده چوبر وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

نام و نام خانوادگی
رضا عباس زاده چوبر
نوع پروانه
وکیل پایه یک
شماره پروانه
1390030303120239
شماره همراه
09111836790
آدرس
پارس آباد- جنب عکاسی تبریز- دفتر آقای مدد فیروزمند و رضا عباس زاده